Ziekmeldingen

Wanneer uw zoon of dochter door ziekte niet op school kan zijn, moet u de school hiervan op de hoogte stellen.

Dat kan telefonisch tussen 8.00u en 8.30 uur
Via telefoonnummer is 0487 501909