Verlof en leerplicht

Een samenvatting van de leerplichtwet: kleuters van 4 jaar oud mogen naar school. Vanaf 5 jaar zijn zij leerplichtig. Zolang het kind 5 is, mogen ouders hun kind echter nog 5 uur per week thuishouden. Met speciale toestemming is nog eens 5 uur mogelijk, dus in totaal 10 uur per week, maar dit is niet wenselijk!

De leerplichtwet geeft geen ruimte voor snipperdagen en/of verlofdagen buiten de schoolvakanties om. Wel kunnen leerlingen voor ‘gewichtige omstandigheden’ buitengewoon verlof krijgen van de directie. Een verzoek om extra verlof op grond van artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Het verlofformulier vindt u onder Downloads op deze website

Extra verlof wordt in principe niet verleend vanwege de volgende redenen:

 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • familiebezoek in het buitenland
 • omdat de tickets al gekocht zijn of door gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit gezin al of nog vrij zijn
 • oriënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie
 • het willen van een skivakantie en geen verlof krijgen van de werkgever tijdens de kerst- en
  voorjaarsvakantie
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • vakantiespreiding in den lande.

In overleg met de directie van de school en de leerplichtambtenaar kan anders worden beslist. Meer informatie vindt u in de schoolgids. Ook kunt u met vragen contact opnemen met de schoolleiding.