Oudercommissie op de Terebint

Al enige jaren werken we met een oudercommissie op de Terebint. Deze commissie bestaat uit 8 personen: 7 ouders en 1 teamlid.

Aan het begin van het schooljaar wordt m.b.v. de jaarkalender gekeken waar extra ouderhulp fijn zou zijn. Dit gaat dan altijd over activiteiten die niet direct over onderwijs gaan, zoals carnaval, Sinterklaas, de kerstborrel enz. De oudercommissie zal deze activiteiten coördineren.

Daarnaast beheert de oudercomissie de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt ingezet om de extra activiteiten te bekostigen. In overleg met de school betaalt de ouderraad voor bijvoorbeeld het zomerfeest, jubilea en het cultureel schoolprogramma. Een functie die, naast voorzitter en secretaris, door een van de OC-leden wordt ingevuld is dan ook de penningmeester.

Aan het einde van een schooljaar kunt u zich opgeven om ook in de OC te komen. Wanneer er meerdere aanmeldingen zijn zullen we loten wie er geplaatst kan worden. Ook streven we naar een goede verdeling van onder- en bovenbouw.