Stromenland

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. De regering stelt dat alle kinderen, als het kan, naar het regulier onderwijs gaan. Dit heet Passend Onderwijs.

Om Passend Onderwijs te kunnen bieden, kan het soms belangrijk zijn om terug te kunnen vallen op het Samenwerkingsverband waarbij wij, net als alle scholen uit de omgeving, bij aangesloten zijn.

De ondersteuning die zij bieden kan bestaan uit extra hulp (arrangementen), adviezen of begeleiding buiten de school. Soms wordt dit gedaan in de vorm van speciale klassen. Drie van deze klassen bespreken we hier uitgebreid.

De NT2-klas Buitenlandse kinderen worden vanuit deze klas geholpen met het leren van het Nederlands. Zij leren Nederlands als Tweede Taal (NT2). Momenteel wordt dit georganiseerd door specialisten voor begeleiding langs de basisscholen te sturen. Wanneer er meer aanmeldingen komen is het mogelijk dat er wordt gestart met een speciale klas.

De Plusgroep Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben op school is er 1 dagdeel per week de plusgroep van het samenwerkingsverband. In deze klas werken de kinderen niet alleen aan extra moeilijke opdrachten, maar leren ze ook plannen, taakaanpak en reflecteren op hun werk. Kortgezegd: Ze leren leren.

De Impulsklas Deze is bedoeld voor kinderen die een positieve impuls kunnen gebruiken op het gebied van de taak werkhouding, het gedrag of de sociaal emotionele ontwikkeling. In deze klas met twee begeleiders wordt op een oplossingsgerichte manier gewerkt.  Dit betekent dat je niet blijft steken in wat er allemaal niet goed gaat en wat beperkingen zijn, maar dat je juist positieve doelen stelt: wat wil je graag leren/ kunnen. Dit helpt de leerling ook om naar het eigen gedrag te gaan kijken en om er meer grip op te krijgen. Via deze link vindt u een uitgebreid filmpje over de Impulsklas.