Samen bouwen aan jouw toekomst!

Op de Terebint  willen we  modern onderwijs waarin ieder kind zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Het is onderwijs dat past bij deze tijd en waarin ict  een belangrijke rol speelt. Ook denken wij dat het spreken van Engels een belangrijke vaardigheid is .  Het fijn met elkaar leren omgaan is de basis van alles. Daarom werken we met de sociaal emotionele aanpak Kanjertraining. Groep 1/2/3 leert veel door te spelen in betekenisvolle thema’s. Zij werken volgens de aanpak van het OntwikkelingsGericht Onderwijs.

Zo bouwen we samen aan jouw toekomst!

Belangrijk hierbij zijn onze bouwstenen; de BRICKS. Deze 6 kernwaarden zijn leidend in de keuzes die we maken op de Terebint.

Betrokkenheid De Terebint heeft een betrokken team. We willen kinderen écht zien. We willen zorgen dat kinderen zich bekwaam voelen. Door uitdagend, aansprekend onderwijs zorgen we voor betrokkenheid bij onze leerlingen.

Respect Iedereen kan en mag zijn wie hij is. Op basis van vertrouwen willen we dat  alle mensen in en om de school respectvol met elkaar omgaan. De aanpak van de Kanjertraining is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Inspiratie Om modern, aansprekend onderwijs aan te kunnen bieden, zijn we voortdurend op zoek naar inspiratie. Samenwerking met andere scholen – zowel nationaal als internationaal –  en adviesdiensten zijn hierbij belangrijk. Nieuwsgierigheid en een open houding zijn onmisbaar. Dat geldt ook voor het leren van de kinderen.

Communicatie Een open communicatie vinden we belangrijk. Via verschillende kanalen communiceren we met de ouders. We leven in een maatschappij waarin communicatie belangrijk is. Het is een van de 21 eeuwse vaardigheden. Om deze reden neemt Engels een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs.

Kwaliteit Voortduren checken we de kwaliteit van ons onderwijs. Het is een ijkpunt bij alle activiteiten die we ondernemen. We willen bij de keuzes die we maken, kwaliteit kunnen blijven bieden. Kinderen hebben recht op het best mogelijke onderwijs.

Samenwerking Leren doe je samen! Je leert van en met elkaar. Dat geldt voor de kinderen in de klas maar ook voor ons team.  Ook samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. We werken vanuit de driehoek school – ouder – kind om zo, in overleg met elkaar, het beste onderwijs voor de leerling vorm te kunnen geven.