Hoofdluis

Als school volgen we in alle gevallen het meest recente beleid ten aanzien van hoofdluis, neten, en de behandeling en bestrijding hiervan. Dit beleid wordt ons geadviseerd door de GGD en het landelijk steunpunt hoofdluis.

In de eerste week na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. De school heeft een dus een aanvullende, stimulerende en bewakende rol in de opsporing van hoofdluis. Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen zonder luis naar school komen. Scholen bieden alleen ondersteuning. De ouders zijn verantwoordelijk voor de behandeling van hoofdluis bij hun kinderen. Het tijdig waarschuwen van vriendjes en de school, nadat hoofdluis is geconstateerd, zorgt dat besmetting van andere kinderen vroegtijdig wordt vastgesteld of helpt voorkomen.

De jeugdgezondheidszorg heeft een adviserende en coördinerende taak ten aanzien van hoofdluisbestrijding. Zo nodig kan een beroep op de sociaal verpleegkundige worden gedaan.

Klik hier voor het hoofdluisprotocol van school