Wat u kunt verwachten van de Terebint

Identiteit

DeTerebint: een moderne protestants christelijke school.

Onze visie

Vanuit onze bouwstenen, de BRICKS, bouwen we samen aan jouw toekomst!

Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs

Kinderen zijn van jongs af aan heel ontvankelijk voor taal, wij zetten in op Engels vanaf groep 1.

ICT in ons onderwijs

Hier leest u alles over hoe wij digitale media inzetten in ons onderwijsprogramma.

OntwikkelingsGericht Onderwijs

Wij werken in groep 1/2 vanuit het principe van Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Waar staat dat voor?

Kanjertraining

Onze aanpak voor sociaal emotionele ontwikkeling, waarmee kinderen leren dat ze zichzelf mogen zijn, binnen een ‘wereld van vertrouwen’.