ICT in ons onderwijs

In onze huidige samenleving speelt de digitale technologie een grote rol. Dat heeft invloed op de manier waarop wij samen werken, leven en leren. Om te bouwen aan de toekomst van kinderen, moet ICT een belangrijke plek in ons onderwijs innemen. Dat is niet in plaats van de traditionele manier van werken, maar ernaast. ICT wordt op verschillende manieren ingezet, waarbij er door de basisschool heen een opbouw is in het gebruik van deze moderne media.

Digiborden en vaste computers

In alle klassen hangen moderne digiborden waarmee uitdagende, interactieve lessen kunnen worden gegeven. Ook zijn er computers beschikbaar waarmee de leerlingen, al vanaf groep 1, hun vaardigheden kunnen oefenen.

Chromebooks

Vanaf groep 5 krijgen alle kinderen een chromebook. Deze chromebooks zullen we op verschillende manieren inzetten. In de eerste plaats verwerken de kinderen de rekenlessen op de computers. Deze software is speciaal gemaakt bij onze rekenmethode Wereld in Getallen. De kinderen krijgen direct feedback hoe ze de sommen hebben gemaakt. Daarnaast hebben we voor taal, spelling, woordenschat en rekenen veel oefensoftware die de kinderen kunnen gebruiken. Bij wereldoriëntatie zullen de chromebooks ook een grote rol spelen. De lessen kunnen deels digitaal gemaakt worden. De chromebooks zijn natuurlijk geen doel op zich, maar ze zijn wel een mooie toevoeging op onze manier van werken in de klas.

De kinderen oefenen hun studievaardigheden waarbij ze gebruik maken van papieren boeken, kaarten en andere bronnen, gecombineerd met de mogelijkheden van de chromebooks en internet. De wereld onder handbereik!