Bewegingsonderwijs

De gymlessen voor de groepen 1 tot en met 8 worden eenmaal per week op woensdagochtend gegeven. Het gaat hier om een blokuur gym. De gymlessen worden gegeven in de gymzaal aan de Lakenstraat 35. De lessen worden gegeven door onze vakleerkracht Kitty van de Vrede. Tijdens de gymlessen moeten de leerlingen gymkleding (broek en shirt of gympakje) dragen. Ook zijn schone gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht. Voor groep 1 t/m 3 graag gymschoenen zonder veters i.v.m. het vlot omkleden voor de gymles.
De kinderen van groep 4 en 5 komen op woensdagochtend meteen naar de gymzaal. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen 8.30 omgekleed klaar zitten zodat de les op tijd kan beginnen?

Het gymrooster 2017 – 2018

8.30 – 9.45 Groep 4 en 5
9.45 – 10.45 Groep 1, 2 en 3
10.45 – 12.15 Groep 6, 7 en 8