Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO)

Wij zetten in op Engels vanaf groep 1. Kinderen zijn namelijk van jongs af aan heel ontvankelijk voor taal, zij leren taal op een natuurlijk manier verwerven. Dit geldt ook voor een tweede taal. Op die manier is het leren van een 2e taal geen stampwerk, maar gebeurt het spelenderwijs.

Redenen

Vroeg Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal. Binnen Europa zien we landen die al ver vooruit zijn met het vroegtijdig aanbieden van Engels. En met succes! We bereiden onze kinderen voor op deelname aan de (internationale) maatschappij.

Wat houdt het in?

Op De Terebint wordt wekelijks aan elke groep een uur Engels gegeven. We bieden dit aan door middel van een betekenisvolle context in een bepaald thema. Dit doen we middels de methode Holmwoods. In de groepen 1 t/m 4 werken we middels een prentenboek. Vanaf groep 5 werken de leerlingen naast de klassikale lessen op hun eigen niveau tijdens de online verwerking.

Voorbeeld van afbeelding

Internationalisering

Engels is een belangrijk vak op de Terebint. Kinderen leren door middel van boeken, liedjes en Classroom English vanaf groep 1 de Engelse taal. 
Het is natuurlijk ook leuk wanneer de kinderen de Engelse taal echt toe kunnen passen. 
Dit doen we door middel van schoolbrede thema’s, maar ook ons pen pal project met een school op Bali en wellicht volgen er meer scholen.
 
Voorbeeld van afbeelding

Speerpunten komende jaren

Allereerst willen we zorgen voor gekwalificeerde docenten. Dit betekent dat alle leerkrachten een Engelse vaardigheidstraining volgen. Verder zijn we bezig met het uitwerken van thema’s voor de onderbouw, die aansluiten op de methode Holmwoods, die in de bovenbouw wordt gebruikt. Deze methode werkt volgens het principe van flipping the classroom. Kinderen oefenen op eigen niveau op het Chromebook en krijgen daarnaast klassikale lessen binnen het thema.