Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO)

Wij zetten in op Engels vanaf groep 1. Kinderen zijn namelijk van jongs af aan heel ontvankelijk voor taal, zij leren taal op een natuurlijk manier verwerven. Dit geldt ook voor een tweede taal. Op die manier is het leren van een 2e taal geen stampwerk, maar gebeurt het spelenderwijs.

Redenen

Vroeg Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal. Binnen Europa zien we landen die al ver vooruit zijn met het vroegtijdig aanbieden van Engels. En met succes! We bereiden onze kinderen voor op deelname aan de (internationale) maatschappij.

Wat houdt het in?

Op De Terebint wordt wekelijks aan elke groep een uur Engels gegeven. We bieden dit aan door middel van een betekenisvolle context in een bepaald thema.

In de bovenbouw hebben we een methode die ons een leidraad geeft: ‘Our discovery Island’. In de onderbouw ontwerpen we zelf lessen die aansluiten bij de thema’s van de hierboven genoemde methode.

We willen dat kinderen plezier beleven aan Engels. Daarom maken we gebruik van tal van activiteiten. Een daarvan is internationaliseren via het Flat Stanley project. Dit gaat over een jongetje uit een prentenboek, die door een ongelukje plat geworden was. Dat is best handig, want dan kan je in een envelop de hele wereld over reizen. En dat gebeurt nu. Iedere groep heeft een envelop met Flat Stanley en een brief naar een plekje ver op de wereld gestuurd. In de hal van de school kunt u volgen waar Flat naar toe is. We krijgen zo antwoord terug (in het Engels) uit verschillende landen zoals Nieuw-Zeeland en India. Op deze manier leggen we vanuit onze school contact met de rest van de wereld en zijn we betekenisvol bezig met Engels.

Speerpunten komende jaren

Allereerst willen we zorgen voor gekwalificeerde docenten. Dit betekent dat alle leerkrachten een Engelse vaardigheidstraining volgen. Verder zijn we bezig met het uitwerken van thema’s voor de onderbouw, die aansluiten op de methode ‘Our discovery Island’, die in de bovenbouw wordt gebruikt. Hoewel de bovenbouw een methode als leidraad heeft, willen we deze aanvullen met thematische activiteiten, zodat de kinderen echt spelenderwijs Engels leren. We gebruiken onder andere liedjes, prentenboeken en spelletjes hiervoor. Ook werken we richting een keurmerk voor VVTO-school