Ouders en de Terebint

Ouders zijn belangrijk voor ons. We zien ouders als partners in ontwikkeling. We werken volgens de driehoek Ouders – School – Kind. Met elkaar zijn we in gesprek over de ontwikkeling en het welzijn van uw zoon of dochter.

Privacyverklaring van de Terebint

Een uitleg van het beleid op de bescherming van persoonsgegevens.

Verlofaanvraag

De regels rond verlof en leerplicht voor uw kind? Hier leggen het uit.

Tereprint

De Tereprint is onze 2-wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Schooltijden en continurooster

Hoe zijn de schooltijden bij ons geregeld?

Ziekmelding

Regels rond het ziekmelden van kinderen.

Hoofdluis

Hoe gaan we om met hoofdluis op de Terebint.

Downloads

Alle relevante downloads voor en door onze school vind u hier

MR

Alles over de medezeggenschapsraad van de Terebint

Oudercommissie

Alles over de oudercommissie van de Terebint