Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO)

De Terebint sluit aan bij de ontwikkeling van het jonge kind.
Dit doen we door in de onderbouw (groep 1-2-3) te werken met het ontwikkelingsgericht onderwijsconcept (OGO). Ontwikkelingsgericht Onderwijs is betekenisvol onderwijs, voor leerlingen en leerkrachten. Een van de uitgangspunten is om te komen tot (een brede) ontwikkeling waarbij de volgende basisvoorwaarden van belang zijn: Emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben.

Bij OGO gaat het om activiteiten die herkenbaar zijn, die echte kwesties in zich dragen en uitnodigen tot spel en onderzoek. Spelend leren in een betekenisvolle en rijke leeromgeving. We gebruiken hiervoor actuele thema’s.

De leerkracht weet leerprocessen te verbinden aan activiteiten die er voor de kinderen toe doen. 
Het belangrijkste principe is hierbij de zone van naaste ontwikkeling, dat is het verschil tussen wat een leerling zonder hulp en met hulp kan doen. Er wordt gekeken naar wat haalbaar is voor leerkracht en het kind om tot een realistische uitvoering te komen. Als je in de onderbouw meespeelt in de bakkerswinkel leer je samenwerken, problemen oplossen, netjes opruimen, een brood bakken, hoeveelheden berekenen en nog veel meer. Dit vraagt wat van de begeleiding van de leerkracht.

De kinderen worden gevolgd middels observaties, waardoor wij tot de juiste afstemming kunnen komen van wat het kind nodig heeft.

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over OGO:

https://wij-leren.nl/ogo-ontwikkelingsgericht-onderwijs
https://www.de-activiteit.nl