Groep 7 / 8

In onze groep zitten 20 leerlingen. In groep 7/8 werken we meer toe naar het voortgezet onderwijs. We gebruiken de tablets niet alleen om onze lessen te verwerken, maar ook voor het ontwikkelen van de studievaardigheden. Net als in groep 4/5/6 is Engels een belangrijk vak. Het is, naast de Engelse methodelessen, als een rode draad in ons onderwijs aanwezig.

Bijzonderheden
Aan het begin van het schooljaar gaat de groep op kamp. We sluiten het jaar altijd af met de musical, waarmee we ook afscheid nemen van groep 8.

De leerkrachten
Maandag t/m vrijdag
Meester Ello ejonkhof@deterebint.nl