Groep 6/7/8

In onze unit zitten 28 leerlingen. In groep 6/7/8 werken we meer toe naar het voortgezet onderwijs.  Net als in groep 4/5 is Engels een belangrijk vak. Het is, naast de Engelse methodelessen, als een rode draad in ons onderwijs aanwezig.

In de unit 6/7/8 benaderen we de unit als één groep, maar gaan we elke ochtend in kleinere groepen uiteen. Dit is mogelijk doordat we altijd met twee leerkrachten voor de groep staan en beschikking hebben over twee lokalen. Er ontstaat hierdoor ruimte om naast de reguliere instructies ook verlengde instructies en verrijking aan te bieden.

Bijzonderheden
Aan het begin van het schooljaar gaat de groep op kamp. We sluiten het jaar altijd af met de musical, waarmee we ook afscheid nemen van groep 8.

De leerkrachten
Maandag t/m vrijdag
Meester Ello ejonkhof@deterebint.nl

Maandag en donderdag
Juf Francien  flouter@deterebint.nl

Dinsdag en vrijdag
Juf Anja arijff@deterebint.nl