Groep 1/2/3

Onze groep bestaat momenteel uit 28 kinderen. We leren veel door te spelen, volgens de uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarmee halen we de echte wereld in de school. Binnen de thema’s wordt, naast de basisvakken, spelenderwijs ook Engels aangeboden.

Naast juf Saskia en juf Miranda is er ook elke dag een onderwijsassistent aanwezig in groep 1/2/3. Dit zijn juf Ayse en juf Manouk

Schooltijden en gym
Onze schooltijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u tot 14.30u. Op woensdag werken we van 8.30u tot 12.15u en op vrijdagochten mogen de kinderen van groep 1/2 ook naar school. Groep 3 gaat op vrijdag de gehele dag naar school. We gymmen op woensdag.

Begin en einde van de schooldag
Vanaf 8.15u kunt u uw zoon of dochter op het plein brengen. De leerkracht vangt de kinderen op. We vragen u om na schooltijd uw zoon of dochter op te halen bij de juf op het plein. Zo houden we overzicht waar de kinderen zijn.

De leerkrachten
Maandag en dinsdag
Juf Miranda mvdwielen@deterebint.nl

Woensdag, donderdag
Juf Saskia svaningen@deterebint.nl

Onderwijsassistenten:

juf Ayse asevdi@deterebint.nl
juf Manouk mgidding@deterebint.nl